Uncategorized

Sammanfattning Av De Första 10 Dagarna

Det är full rulle, det kan man helt klart konstatera. Som sagts tidigare går det fram i en lång kurva. Men ett par stolpar är uppnådda.

Innan jag drar ner detaljerna så ska jag berätta lite om vart vi befinner oss. Vi (familjen) är i en by som heter Bhodrokol den ligger ca 17 mil nordväster om Dhaka. I byn bor det ca 60 familjer och i Ullpara som är området bor det ca 4000 personer.

Innan vi kom ner har barnhemmet fungerat som en liten verksamhet som riktats till alla dessa familjer med insattser som har varit varierande utifrån behov. En del av barnen till föräldrarna har bott på hemmet eftersom deras föräldrar är så fattiga. Andra familjer har fått möjlighet till mat och microlån till olika behov. Men nu börjar det bli organisation på allt och vi har spenderat otaliga timmar i möten med byns “överhuvud” och börjar enas om ett beslut över hur allt ska drivas. Det går att dela in i tre delar

1. Barnhemmet.

Nu har vi annonserat ut i media om våran närvaro och det har kommit in barn på besök hela veckan. Det är en del byråkrati med att ta över vårdnaden för barnen så vi har varit tvungna att skapa anmälningsformulär som har fyllts och skickats till en myndighet för att vi sedan ska få ta över ansvaret för barnen.  Som det ser ut nu kommer vi driva verksamheten för 10-12 barn. Jag kommer mer utförligt att beskriva detta när det exakta formgreppet är klart.

2. Operation Familjerna.

Som sagts har i dagarna träffat många av representatnerna för familjerna i våran by. Vi har pratat om vilka insatser som dom är i behov av för att skapa ett “värdigt” liv för sig själva och sin familj. I vår by, Bodrokol, bor det 60 familjer. Efter långa samtal såhar ni nu kommit till insikt kring att vi vill rikta insatserna till dessa familjer via det vi kallar för “Community Service”

Idén är uppbyggd på följande sätt:

Vi skapar ett register över alla familjer med inkomst, antal familjemedlemmar & omkostnader. Efter det ska vi dela upp det i fyra steg.

  • steg 4 = Urfattig, det innebär här att man inte har något, knappt mat för dagen. Det innebär även att man inte har permanent boende.
  • Steg 3 = Att man har mat för dagen, och permanent bostad, dock av väldigt låg standard.
  • Steg 2 = Att man har mat, permanent bostad och en marginell inkomst som men inget över till konsumtion av något.
  • Steg 1 = Att man har mat, permanet bostad, inkomst och lite över till att köpa kolböcker och andra nödvändigheter etc.

Vi ska bilda en fond för familjerna. Vi ska samla in 60 personer från Sverige med lite extra klirr i kassan som vill vara med och bidra som fadder till familjer. Man bidrar då med 3000:- per person till en familj, det motsvarar en årslön för en familj i byn. Dessa pengar ska sedan samlas ihop i en fond och riktas till olika insatser som vi till viss del har bestämt men som fortfarande är under utveckling.

Arbetet går sedan ut på att lyfta alla från steg 4 till steg 3, sedan allla från steg 3 till 2 och slutligen att lyfta upp ella från steg 2 till 1.

Om vi lyckas med detta kommer vi lyfta ca 250-350 personer ur fattigdom.

Det långsiktiga målet är ju självklart att vi ska samla in 3000:- x 60 = 180 000:- under tot 5 år. Då kommer vi kunna köpa in oss och köpa ut utomstående aktörer som är verksamma i byn idag och skapa långsiktigt hållbara jobb för alla dessa människor.

Steg 3. Stipendieverksamhet.

Vi har skapat en belöningssystem för olika insatser. Detta ska förhoppningsvis bidra till att motivera att alla göra sitt yttersta för att hjälpa till. Jag återkommer också senare under resan med en mer detaljerad beskrivning över detta.

Tålamod och dialog är nyckelord just nu. Meningsfullhet, Framtidstro och Motivation är tre ledord!

Tyvärr kan jag inte ladda upp bilder och videofilmer eftersom uppkopplingen är så seg, men det kommer när jag är tillbaka i Sverige.

Nu önskar vi er alla ett GOTT NYTT ÅR!

 

Ett stort antal patienter från andra land som står inför hälsoproblem, sådana familjer kan beställning droger online utan order. Faktum är att det är robust att hitta en bra ryktekälla. Om du är orolig för erektil sjukdom, måste du veta om “viagra biverkningar“. Visst finns det också andra viktiga frågor. Viagra är det bästa läkemedlet för att hjälpa män att stöd erektion. Du kanske har hört talas om “vad är viagra“. Annan fråga som vi borde diskutera är “sildenafil se“. Lågt avseende, stress, depression och flera läkemedel kan minska din sexdrift. Depression påverkar alla aspekter av livet även inkluderande sexuell hälsa. Utan att misslyckas måste du ta oönskade biverkningar i beaktande innan du börjar ta något botemedel.

Leave a Reply