Mål & Vision


”Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.”

Insamlingsstiftelsen Banglabarns vision är att de människor vi engagerar ska kunna påverka sin nuvarande situation från ohållbar till trygg och stabil.

Visionen innefattar också att skapa en modell som stiftelsen vill sprida. Stiftelsen önskar att andra som vill engagera sig finner den modell som Banglabarn arbetar med som ett bra helhetsverktyg att motverka fattigdom.

Målet med Banglabarn är att bygga upp en långsiktigt fungerande ekonomisk modell som i sin helhet ger människor en möjlighet lämna fattigdom.

Stiftelsen Banglabarn och dess engagerade är övertygade att det är av stort värde, både för individen och för samhället, att unga får hjälp till utbildning.

Stiftelsen Banglabarn anser att alla barn, unga och vuxna oberoende av härkomst eller social status ska få möjlighet att utvecklas och vara delaktiga i att påverka sin nuvarande situation.

Insamlingsstiftelsen Banglabarn arbetar med möjlighetskapital – vi tror att en krona i handen på ett barn, en ungdom eller familj kan få enorm avkastning, såväl för den vi engagerar som för samhället i helhet.

Med sin modell och vision som grund arbetar Stiftelsen för att motverka fattigdom och främja utbildning bland barn och unga i Bangladesh.

 

 

Ett stort antal patienter från olika länder som står inför hälsoproblem, sådana familjer kan beställning droger online utan order. Faktum är att det är robust att hitta en bra ryktekälla. Om du är orolig för erektil sjukdom, måste du veta om “viagra biverkningar“. Visst finns det också andra viktiga frågor. Viagra är det bästa läkemedlet för att hjälpa män att upprätthålla erektion. Du kanske har hört talas om “vad är viagra“. Annan fråga som vi borde diskutera är “sildenafil se“. Lågt avseende, stress, depression och flera droger kan minska din sexdrift. Depression påverkar alla aspekter av livet inklusive sexuell hälso. Utan att misslyckas måste du ta oönskade biverkningar i beaktande innan du börjar ta något botemedel.

Leave a Reply